نمونه برداری از پرزهای جفت لازم است؟

اگر در هفته دوازدهم پاسخ تست های غربال گری مثبت باشند آن وقت نمونه گیری از پرزهای جفت را توصیه می کنند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در هفته پنجم بارداری هستم. من و شوهرم نسبت فامیلی نزدیکی داریم هم دختر عمو و پسر عمو و هم دختر خاله و پسر خاله. در ضمن خواهرم نیز هم عروسم است و یک دختر 9 ساله سالم و سرحال دارند. با توجه به اینکه ازدواج فامیلی توی خانواده هم پدری و هم مادریمان زیاد بوده و خدا را شکر همه بچه ها سالم هستند و آزمایش خون هر دوی ما هم هیچ مشکلی نداشته آیا باز هم لازم می دانید من آزمایش نمونه برداری از پرزهای جفت جنین را انجام بدهم؟

پاسخ دکتر ابوالفضل  مهدی زاده، متخصص زنان و زایمان:
نمونه گیری از پرزهای جفت در هفته پنجم بارداری انجام نمی شود بلکه این آزمایش را وقتی اشکالی هست انجام می دهند. معمولا در هفته 12 یک سری تست های غربال گری از مادر گرفته می شود تا وضعیت جنین و خود مادر مشخص گردد. اگر در آن زمان یعنی در هفته دوازدهم پاسخ تست های غربال گری مثبت باشند آن وقت نمونه گیری از پرزهای جفت را توصیه می کنند. اما قبل از هفته دوازدهم حتی اگر نمونه گیری از پرزهای جفت هم انجام شود، باز هم چیزی معلوم نمی شود و نتیجه ای به دست نمی آید که بخواهید این کار را انجام دهید. بنابراین توصیه می کنم تا غربال گری هفته دوازده صبر کنید. آن زمان اگر جواب تست مثبت بود و پزشک از شما خواست این کار را انجام بدهید در غیر این صورت نیازی نیست.