اندازه نرمال nt در غربالگری

ان تی در واقع یک شاخص در سونوگرافی است که در بین هفته های یازدهم تا چهاردهم بارداری ضخامت پشت گردن جنین اندازه گیری می شود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ان تی کودک من 2/2 میلی متر است؟ آیا مشکل دارد؟

پاسخ دکتر الهام سادات هاشمیان، جراح و متخصص زنان و زایمان:
در توضیح ان تی و اینکه چیست و چه زمانی از آن استفاده می شود باید بگویم که ان تی در واقع یک شاخص در سونوگرافی است که در بین هفته های یازدهم تا چهاردهم بارداری ضخامت پشت گردن جنین اندازه گیری می شود تا ناهنجاری های جنینی به خصوص سندرم تشخیص داده شود. اندازه نرمال ان تی در کودک زیر 3 میلی متر است و بنابراین فرزند این خانم هیچ مشکلی ندارد و 2/2 اندازه نرمالی محسوب می شود. اما اگر مشخص شد که ان تی کودکی بیشتر از 3 میلی متر است اینجا ممکن است آزمایش آمنیوسنتز انجام شود. این مادر همزمان با ان تی بهتر است سایر آزمایش های غربال گری خود را نیز انجام بدهند. بعد از انجام غربال گری اگر مشخص شد که همه آزمایشات خوب هستند، دیگر مشکلی وجود ندارد.