مناسب‌ترین فاصله بین بارداری‌ها

حداقل زمان فاصله بین بارداری 3 سال است چرا که باید دوران شیردهی مادر اتمام پیدا کند و بدن مادر پس از بازسازی آمادگی مناسب را برای بارداری مجدد داشته باشد.
فارس: بهناز انجذاب متخصص بهداشت باروری گفت: حداقل زمان فاصله بین بارداری 3 سال است چرا که باید دوران شیردهی مادر اتمام پیدا کند و بدن مادر پس از بازسازی آمادگی مناسب را برای بارداری مجدد داشته باشد.

مناسب‌ترین فاصله بین بارداری‌ها

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد توصیه کرد: از لحاظ روانی نیز بهتر است فاصله بین فرزندان بیشتر از 5 سال نباشد.

وی همچنین با تاکید بر جلوگیری از بارداری در سنین بالای 35 سال افزود: در بارداری‌های بالای 35 سال شانس افزایش بروز بیماری‌های ژنتیکی با افزایش سن مادر بیشتر می‌شود و همچنین امکان تاثیرات سوء بر جنین افزایش می‌یابد..