آزمایش آمنیوسنتز در بارداری، چه موقع انجام میشود؟

وقتی تست ان تی بالاست یعنی احتمال خطر وجود دارد و باید آمنیوسنتز بشوید تا بفهمیم جنین مشکل یا ناهنجاری دارد یا خیر.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 3 ماهه باردارم و تست ان تی جنینم 3.3 می خواستم ببینم جنینم را چند درصد عارضه منگلی تهدید می کند و اگر سالم بود چه مشکلاتی جنین را تهدید می کند؟

پاسخ دکتر فرشته دانشمند، متخصص زنان وزایمان:
وقتی تست ان تی بالاست یعنی احتمال خطر وجود دارد و باید آمنیوسنتز بشوید تا بفهمیم جنین مشکل یا ناهنجاری دارد یا خیر. دقیقا نمی توانیم بگوییم چه مشکلاتی جنین را تهدید می کنند. این موضوع باید بیشتر بررسی بشود. بنابراین حتما تست آمنوسنتز را زیر نظر متخصص انجام بدهید.