در دوران بارداری این سوره ها را بخوانید

سوره مبارکه "یس" در هر روز و سوره "واقعه"، سورة "توحید" حداقل 10مرتبه، در شبها قرائت شود. شبهای جمعه سوره "ص" خوانده شود.
دکتر سلام: مادر دائماً با طهارت و حتی المقدور رو به قبله باشد، و از گفتار بی مورد پرهیز نماید. استغفار و توجه قلبی و دائمی به خداوند متعال در طهارت قلب و روح فرزند مؤثر است.

مداومت به قرائت قرآن در ایام بارداری.

در دوران بارداری این سوره ها را بخوانید

انجام واجبات دینی به ویژه نماز در اول وقت مواظبت گردد. نوافل و نماز شب، حتی قضاء آن حتی المقدور به جا آورده شود.

روزانه صدقه به فقراء داده شود. و ثواب آن هدیه به مادر حضرت ولی عصر (عج)حضرت نرگس خاتون اهدا گردد.

شرکت در مجالس اهل بیت (علیه السلام) و فرستادن صلوات در طول روز.

سوره مبارکه "یس" در هر روز و سوره "واقعه"، سورة "توحید" حداقل 10مرتبه، در شبها قرائت شود. شبهای جمعه سوره "ص" خوانده شود.

انجام غسل های مستحبی، مخصوصاً غسل جمعه فراموش نشود.

جنین از پنج ماهگی قادر است صداها را بشنود. به همین علت، به خصوص، بعد از 5 ماهگی، قرائت قرآن اثر بسزایی در طفل دارد.

روزانه 140 صلوات بفرستید.

زن باردار هر روز 70 استغفار کند.

ماه اول: روزهای پنج شنبه و جمعه سوره یسوالصافات خوانده شود.

ماه دوم: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره تبارک الذی.. خوانده شود.روزهای پنجشنبه ،140مرتبه و روزهای جمعه 100 مرتبه صلوات با عجل فرجهم گفته شود.

ماه سوم: روز پنجشنبه و جمعه سوره ال عمران تلاوت شود-130 مرتبه مرتبه صلوات با عجل فرجهم خوانده شود.

ماه چهارم: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره هل اتی..خوانده شود-هر روز 40 مرتبه صلوات بفرستید.

ماه پنجم: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره انا فتحنا...تلاوت گردد.

ماه ششم: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره واقعه تلاوت گردد.

ماه هفتم: با توجه به خواندن اذان واقامه و نماز شب روز های دوشنبه سوره النحل خوانده شود و روزهای پنجشنبه و جمعه سوره یس و تبارک تلاوت گردد.روزی 140 مرتبه صلوات نیز فرستاده شود.

ماه هشتم: روزهای شنبه بعد از نماز صبح سوره قدر10 مرتبه-روزهای یکشنبه بعد از نماز صبح دو مرتبه سوره والتین-روزهای دوشنبه سوره یس-روزهای سه شنبه سوره فرقان-روزهای چهار شنبه سوره هل اتی-روزهای پنجشنبه سوره محمد(ص)-روزهای جمعه سوره الصافات.

ماه نهم : در روزهای پنجشنبه سوره حجو در روزهای جمعه سوره فاطر تلاوت گردد.