شیر خشک آماده تا کی قابل نگهداری است؟

شیرخشک را می‌توانید برای چهار الی شش ساعت در یخچال قرار دهید و بعد استفاده کنید. در غیر این صورت اگر در هوای آزاد یا محیط گرم باشد زودتر فاسد خواهد شد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: شیر خشک آماده شده برای خوردن را تا چند ساعت می‌توان نگه داشت و به بچه داد؟

پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، فوق‌تخصص نوزادان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
شیرخشک را می‌توانید برای چهار الی شش ساعت در یخچال قرار دهید و بعد استفاده کنید. در غیر این صورت اگر در هوای آزاد یا محیط گرم باشد زودتر فاسد خواهد شد.