سنجش هوش نوزادان، توسط این آزمون

کارخانه اسباب بازی Fisher-Price یک آزمون IQ برای نوزادان 6 تا 12 ماه طراحی کرده که توسط دکتر دوروتی اینیون، استاد روانشناسی دانشگاه کالج لندن و نویسنده کتاب‌های رشد کودک تهیه شده و به رسمیت شناخته شده است.
نی نی بان، گروه ترجمه: کارخانه اسباب بازی Fisher-Price یک آزمون IQ برای نوزادان 6 تا 12 ماه طراحی کرده که توسط دکتر دوروتی اینیون، استاد روانشناسی دانشگاه کالج لندن و نویسنده کتاب‌های رشد کودک تهیه شده و به رسمیت شناخته شده است.

برای هر سوال سه گزینه الف، ب و ج وجود دارد. شما باید هر کدام از گزینه‌ها را که که با رفتار فرزندتان متناسب است، انتخاب کنید. اگر فرزندتان فعالیتی را انجام نمی‌داد هیچ کدام از گزینه‌ها را انتخاب نکنید.

آزمون سنجش هوش کودک

الف: یک امتیاز
ب: 2 امتیاز
ج: 3 امتیاز

1.    آیا کودک شما:
الف) وقتی غذا نمی‌خواهد سرش را برمی‌گرداند.
ب) دستش را بالا می‌برد تا چیزی را بردارد.
ج) بازی نان بیار کباب ببر با شما بازی می‌کند.

2. آیا کودک شما می‌تواند:
الف) اسباب بازی را که در دست شماست بگیرد.
ب) به عمد اسباب بازی را رها کند.
ج) دو تا فنجان یا بلوک را بچیند.

3. هنگام بازی با اسباب بازی که در دارد آیا کودک شما:
الف) به سختی در را پیدا و باز می‌کند.
ب) از دست یا انگشتانش برای فشار در استفاده می‌کند.
ج) می‌تواند به راحتی در را باز کند.

4. هنگامی که فرزند شما در حال خوردن است آیا:
الف) به کمک شما برای غذا خوردن نیاز دارد.
ب) از دست خود برای برداشتن مواد غذایی کوچکی مانند نخود فرنگی استفاده می‌کند.
ج) از انگشتان و انگشت شست برای برداشتن مواد غذایی استفاده می‌کند.

5. آیا کودک شما:
الف) از ترانه‌هایی مانند ترانه « پنج انگشت» لذت می‌برد.
ب) دستها و پاهایش را همزمان با شنیدن ترانه تکان می‌دهد.
ج) برای ترانه دیگری مانند نون بیار کباب ببر واکنش نشان می‌دهد.

6. آیا کودک شما:
الف) اسباب بازی را که انداخته نادیده می‌گیرد.
ب) به اسباب بازی که انداخته نگاه می‌کند.
ج) به عمد اسباب بازی‌اش را می‌اندازد و نگاه می‌کند که کجا افتاده است.

8. کودک شما می‌تواند:
الف) می‌تواند با سخنان نامفهوم با شما صحبت کند.
ب) به جایی که شما نگاه می‌کنید، نگاه می‌کند.
ج) وانمود می‌کند از فنجان اسباب بازی‌اش در حال خوردن چای است.

8. وقتی با اسباب بازی تلفنش بازی می‌کند آیا کودک شما:
الف) مثل دیگر اسباب‌بازی‌هایش با آن رفتار می‌کند.
ب) علاقه نشان می‌دهد که تلفن اسباب بازی چه کاری می‌تواند انجام دهد.
ج) آنچه انتظار می‌رود را انجام می‌دهد و دگمه‌ها را فشار داده و گوشی را دم گوشش می‌گذارد.

9.آیا کودک شما:
الف) نگاهش را برمی‌گرداند و توجهی نمی‌کند که شما اسباب بازی را زیر لباس‌تان قایم کرده‌اید.
ب) زیر لباس را نگاه می‌کند تا ببینید جایی از اسباب بازی بیرون نمانده است.
ج) لباس را بالا می‌زند تا اسباب بازی پنهان شده را پیدا کند.

10. وقتی اسم کودک را صدا می‌کنید آیا او:
الف) نادیده می‌گیرد که اسمش را صدا کرده‌اید.
ب) به سمت شما برمی‌گردد.
ج) اسم خودش را می‌داند و وقتی از او سوال می‌شود مامان و بابا کجا هستند می‌تواند آنها را تشخیص دهد.

نتایج:
میانگین نوزاد 6 ماهه: 8 تا 9 امتیاز
میانگین نوزاد 9 ماهه: 13 تا 15 امتیاز
میانگین نوزاد 12 ماهه: 24 تا26 امتیاز
104614
کد: 58706
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha