ایا کیت های تخمک گذاری دقیق هستند؟

این آزمون یک روز قبل از تخمک گذاری نتیجه مثبت را نشان می دهد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا کیت تخمک گذاری دقیق است و اقدام در روز مشخص شده توسط کیت قابل اعتماد است؟

پاسخ دکتر مینا موحدی، پزشک جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان و نازایی:
کیت یکی از دقیق ترین روش ها برای پیش بینی تخمک گذاری، تست سطح هورمون بدن با استفاده از کیت های مخصوص تشخیص تخمک گذاری است. این آزمون یک روز قبل از تخمک گذاری نتیجه مثبت را نشان می دهد. وقتی این کیت سطح هورمون زرد LH را نشان دهد به این معنی است که به زودی یکی از تخمدان های شما یک تخمک آزاد می کند بنابراین می توانید برای باردار شدن به برقراری رابطه زناشویی با همسرتان اقدام کنید.