حرکات نوزاد در خواب، نشانه چیه؟

با توجه به اینکه با پهلو به پهلو شدن گریه کودک بند می آید، احتمال اینکه خواب می بیند بیشتر مطرح است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم یازده ماه دارد. چند شب است که توی خواب ناله می کند و گاهی گریه. بعضی اوقات با پهلو به پهلو شدن گریه اش بند می آید. گاهی باید بغلش کنم تا آرام بشود. نمی دانم خواب می بیند یا درد دارد.

پاسخ دکتر آتوسا فولادگر، متخصص اطفال:
با توجه به اینکه با پهلو به پهلو شدن گریه کودک بند می آید، احتمال اینکه خواب می بیند بیشتر مطرح است. البته ما نمی دانیم دخترتان در این سن چند دندان در آورده، چون ممکن است در آوردن یکسری دندان های جدید هم باعث این مساله شود.