دلیل فرورفتگی سر نوزاد

فرورفتگی ای که به آن اشاره کرده اید، ملاج قدامی سر است و جای نگرانی نیست. ملاج ناحیه قدامی طی ۹ تا ۱۸ ماه و ملاج ناحیه خلفی تا ۹ ماهگی بسته می شود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: شیرخوار ٣ ماهه ای دارم که دیروز متوجه فرو رفتگی در جلوی سرش شدم. محل فرو رفتگی تقریبا ٣ سانت از رستنگاه مویش عقب تر است و طول آن حدودا ٣ تا ٤ سانت است به طور افقی... لطفا راهنمایی بفرمائید که جای نگرانی هست یا نه؟

پاسخ دکتر رامین مظفری، فوق‌تخصص نوزادان و کودکان و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:

فرورفتگی ای که به آن اشاره کرده اید، ملاج قدامی سر است و جای نگرانی نیست. ملاج ناحیه قدامی طی ۹ تا ۱۸ ماه و ملاج ناحیه خلفی تا ۹ ماهگی بسته می شود.