زمان شیر خوردن نوزاد، پنج دقیقه کمه؟

از روی میزان ادرار کودک می توانیم قضاوت کنیم شیر کافی می خورد یا خیر.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در مورد اینکه می فرمایید اگر نوزاد فقط 5 دقیقه شیر بخورد همان زمان کفایت میکند. تا به حال چند دکتر و مامایی که من به شان مراجعه کردم گفتند شیر خوردن زیر 10دقیقه و بیشتر از 25 دقیقه دلیل بر سیر نشدن و ناکافی بودن شیر است. نوزاد من هم گاهی در طول روز 5 دقیقه بیشتر شیر نمی خورد و ساعتی یکبار شیر می خورد ولی وزن گیری او بنا به چک کردن بهداشت محله خوب بوده ولی همچنان تاکید دارند که 5 یا10دقیقه زمان مناسبی برای شیر خوردن نوزاد نیست. درضمن نوزاد من پسر و 22 روزه است. وزنش در بدو تولد 3 کیلو و الان 3400 شده.

پاسخ دکتر رامین مظفری، فوق تخصص نوزادان و کودکان و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:
۵ دقیقه کافی است که شیرخوارتان بتواند شیر مادر را به خوبی بخورد. معمولا در ۵ دقیقه ۸۰ درصد سینه مادر تخلیه می شود.

پاسخ دکتر محمد کاظمیان، متخصص اطفال و فوق تخصص نوزاد:
این که کودک ۵ دقیقه شیر می خورد دلیل نمی شود که بگوییم به اندازه کافی شیر نخورده است. از روی میزان ادرار کودک می توانیم قضاوت کنیم شیر کافی می خورد یا خیر. کودک باید روزی ۶ - ۵ بار ادرار داشته باشد و از این 6-5 بار یک دفعه هم باید کهنه اش حسابی سنگین بشود. اگر ادرار کودک این گونه باشد یعنی به اندازه کافی شیر خورده است. معیار دوم برای اینکه بدانیم کودک شیر کافی می خورد، وزن گیری او است. وقتی بچه ای خوب وزن می گیرد حتما تغذیه مناسبی دارد. باید منحنی وزن کودک را روی جدول ترسیم کنید. اگر منحنی رشد کودک در حد نرمال باشد هیچ مشکلی نیست.