دلیل خر خر نوزادان چیست؟

بینی پسرم مدام می گیرد و حتی قبل از 40 روزگی بستری؛ و بینی اش ساکشن و با دستگاه تخلیه می شد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر و پسر دو قلویی دارم که به طور نارس و در زایمان زودرسی که داشتم به دنیا آمدند.  زایمانم درهفته 33  بارداری بود. وزن دخترم 2100 و قد  42 بود و پسرم  1800 وزنش بود و قدش 40. دخترم رشد خوبی داشت؛ اما پسرم تا 2-3 ماهگی 1 شماره و تا آلان  که 6 ماهه است، دارد هنوز هم  2 شماره شیر خورده و بیشتر نمی خورد و البته گاهی این 2 شماره طی3-4 بار خورده می شود. وزنش هم حدود 6 کیلو  و 700-800 گرم است.به توصیه دکتر آپتامیلpdf می خورد و شکمش هم روزی 5-4 بار کار می کند. نظر شما درمورد شیر مصرفی، نوع خوراک و گرفتگی بینی  که از ابتدای تولد همراه او است، چیست؟ بینی اش مدام می گیرد و حتی قبل از 40 روزگی بستری و بینی اش ساکشن و با دستگاه تخلیه می شد به مدت 1 هفته. 

پاسخ دکتر امیر حسابی، متخصص اطفال:
چون وزنش کم بوده؛ شلی حنجره دارد و این مساله به صورت فیزیولوژیکی و تا یک سالگی ممکن است طول بکشد. در مورد خرخر بینی نیز، یک مساله طبیعی است و لازم نیست در این باره کار خاصی انجام دهید. به مرور و با افزایش سن وضعیت مجاری تنفسی بهتر می شود؛ نگران نباشید. وزن گیری اش هم خوب است و مشکلی ندارد. در مورد شیر خوردن هم در هر مرحله ای که بچه شیر کمی خورد، دفعات شیر دهی را بیشتر کرده و دادن غذای کمکی  مثل حریره بادام و سوپ را شروع کنید.