برای جلوگیری از بارداری چه باید کرد؟

شکمم بزرگ شده بخاطر مصرف قرص LD می خوام از آمپول 3 ماهه ی جلوگیری استفاده کنم.
پرسش: من یک ساله که ازدواج کردم و از قرص ضد بارداری ال دی استفاده می کنم ولی به دلیل اینکه شکمم بزرگ شده بخاطر مصرف این قرص ها می خوام از آمپول 3 ماهه ی جلوگیری استفاده کنم. آیا این کارم درست هست یا نه یا اینکه مصرف قرص رو ادامه بدم؟

پاسخ: فرقی در اثرات این دو وجود ندارد. هردو هورمونی اند و تغییراتی که در بدن ایجاد می کنند یکسان است. استفاده از قرص مناسب تر از استفاده از آمپول است. ترجیح آمپول در کسی است که استفاده از قرص بصورت منظم برایش امکان پذیر نباشد. در صورت تمایل به بارداری با قطع قرص امکان آن زودتر فراهم می شود ولی آمپول 6-12 ماه اثراتش باقی خواهد ماند.


منبع: تبیان