درمان پولیپ بینی در بارداری

من در هفته شانزدهم بارداری هستم و از دوران قبل از بارداری برای درمان پولیپم دارو مصرف می کردم.
پرسش: من در هفته شانزدهم بارداری هستم و از دوران قبل از بارداری برای درمان پولیپم دارو مصرف می کردم کمی بهتر شده بود تا اینکه باردار شدم الان این گرفتگی بینی خیلی اذیتم می کنه و شب که میشه سرفه ام می گیره تا یک ساعت سینه ام خس خس می کنه بعد خلط میاد و بعدش آروم میشم حالا من باید با این گرفتگی بینی و مخصوصا این سرفه های آزار دهنده چه کار کنم و علت این سرفه ها چیه؟

پاسخ: در صورت لزوم می توانید از اسپری نازال بکلومتازون هر 12 ساعت 2 پاف استفاده کنید. اگر کافی نبود و سرفه ها کاهش پیدا نکرد از اسپری دهانی یک پاف نیز می توانید کمک بگیرید. البته باید معاینه شود که عفونی نباشد.


منبع: تبیان