درمان ضخامت آندومتر با کورتاژ!

ضخامت آندومتر من ۱۲ شده و حدود یکماه است که خونریزی دارم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ضخامت آندومتر من ۱۲ شده و حدود یکماه است که خونریزی دارم. به پزشک مراجعه کردم برای من هیچ اقدام دارویی نکردن و گفتن اگه تا دو هفته بعد تمام نشد برای کورتاژ بیا. اما من دچار استرس شدم و دوست ندارم کورتاژ کنم. آیا مشکل من با دارو حل نمی شود؟

پاسخ دکتر بهرام ایروانی، متخصص زنان و زایمان:
کورتاژ تشخیصی یک روش تشخیصی - درمانی است که در موارد خونریزی های غیر طبیعی کاربرد دارد. به طور معمول ضخامت آندومتر با دارو درمانی قابل درمان نیست و در صورت ادامه خونریزی از این روش استفاده می شود.  ضمن اینکه باید سن شما و قرص های که مصرف کرده اید در انجام این عمل باید در نظر گرفته شود.