مصرف لتروزل، احتمال بارداری!

فولیکل 18 نشان دهنده آن است تخمک گذاری دارد به خوبی عمل می کندو چون تیروئید موجب کیست تخمدان می شود به همین دلیل توصیه می شود اول تیروئید را درمان کنند
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 29 ساله هستم  کم کاری تیروئید دارم و با قرص در حال حاضر تی اس اچم  0.4 است. هفت ماهه اقدام کردم و نتیجه نگرفتم ماه سوم سونوگرافی دادم.  تخمدان راست فولیکول 18 داشتم و تخمدان چپ پر از فولیکول ریز پریفرال. به نظر شما این ماه قرص لتروزل بخورم باردار می شم؟

پاسخ طاهره افتخار متخصص زنان و زایمان:
قرص لتروزل موجب می شود که تخمک گذاری بهتر عمل کند و همین فولیکل 18 نشان دهنده آن است که تخمک گذاری به خوبی عمل می کند و چون تیروئید موجب کیست تخمدان می شود به همین دلیل توصیه می شود اول تیروئید را درمان کنند.
قرص لتروزل موجب می شود که تخمک گذاری بهتر عمل کند و همین فولیکل 18 نشان دهنده آن است تخمک گذاری دارد به خوبی عمل می کند به همین دلیل به شما توصیه می کنم اول تیروئید خود را درمان کنید چون تیروئید موجب کیست تخمدان در افراد می شود. در ضمن قرص لتروزل هیچ عوارضی خاصی به ویژه تحریک ایجاد کیست ندارد. حتی برای کسانی که تخمدان های پر کیست هم دارند، تجویز می شود. در واقع این ها داروهای تحریک تخمک گذاری هستند. به همین دلیل به آنها داروهای پیشرو نیز می گویند. البته این داروها را حتما زیر نظر پزشک مصرف کنید. بنابراین به شما توصیه می کنم برای مصرف این دارو حتما به یک متخصص زنان مراجعه کنید تا بعد از بررسی های لازم درصورت نیاز این دارو برای شما تجویز شود.