بند ناف تک شریانی جنین، خطرناک است؟

فهمیدم که بند ناف تک شریانی است. آیا برای جنینم مشکلی پیش می آید. در ضمن اکو قلب هم دادم مشکلی نداشت.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در سونوگرافی آنومالی فهمیدم که بند ناف تک شریانی است. آیا برای جنینم مشکلی پیش می آید. در ضمن اکو قلب هم دادم مشکلی نداشت.

پاسخ دکتر مریم غفوری، متخصص زنان و زایمان و نازایی:
در این موارد حتماً اکو جنین درخواست می شود. در صورت نرمال بودن اکو و سونوگرافی و سایر آزمایشات مشکلی نخواهد بود، یک یا دو شریانه بودن جفت منعی برای زایمان طبیعی نیست. روش زایمان بستگی به صلاحدید متخصص دارد.