آموزش زبان انگلیسی به کودکان، معرفی کتاب مناسب

کتاب های متعددی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان استفاده می شود اما رایجترین آن ها parade است.
پرسش:
1) برای سطح خردسالان چه کتاب هایی معمولا برای آموزش زبان انگلیسی تدریس می شوند؟ ممکن است نام ببرید؟
2) برای سطح کودکان (دبستانی ها)چه کتاب هایی معمولا برای آموزش زبان انگلیسی تدریس می شوند؟
3) چه روش یا روش های تدریسی برای سطح خردسالان و سطح کودکان به غیر از اودیولینگوال بهتر است استفاده شود؟

پاسخ: 1 و 2) کتاب های متعددی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان استفاده می شود اما رایجترین آن ها parade است. البته برخی آموزشگاه ها مانند کانون زبان ایران کتاب های مخصوص به خود را برای کودکان استفاده می کنند. البته اگر قصد تدریس دارید، توجه داشته باشید که سطح کتاب به سطح دانسته های کودک بستگی دارد و دبستانی بودن یا نبودن چندان تاثیری ندارد چون بعضی از کودکان قبل از ورود به دبستان هم آموزش زبان می بینند بنابراین ممکن است در کلاس بالاتر از همسالانشان باشند.

3) برای کودکان که مهارت نوشتن در آن ها بسیار اندک است روشه ای اودیولینگوال موثرتر بوده و کارایی بیشتری دارد.
منبع: تبیان