علت رشد نکردن نوزاد

وزن هنگام تولد 3050 و درحال حاضر 8100 است. از 5 ماهگی رو 8100 مانده.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم 6 ماه و 9 روزش است. وزن هنگام تولد 3050 و درحال حاضر 8100 است. از 5 ماهگی رو 8100 مانده. خانه بهداشت گفت چون از نموار دارد پایین تر می رود باید زیر نظر باشد. آیا وزن پسرم مشکلی دارد؟ در ضمن بخاطر اینکه از 5 ماهگی شیرم به شدت کم شده بود و میل به مک زدن نداشت غذای کمکی را شروع کردم.

 پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، متخصص اطفال:
گاهی کودکان که تا ۵ ماهگی رشد خوبی دارند برای مدت به دلیل رشد سریع، دچار افت سرعت  می شوند. اگر به طور ناگهانی ایست وزنی کرده است باید عوامل مثل میزان شیر مادر ، عفونت ادراری و ... بررسی شود، به طور کلی باید شیرخوار یک چک آپ کلی شود تا بعد از آن علت تشخیص داده شود. شما باید همچنان شیر خود را به عنوان غذای اصلی به فرزند خود بدهید، برای تقویت شیرتان امگا3، قرص آهن و مولتی ویتامین و غذاهای مقوی مصرف کنید.