خوردن میوه در نوزادان، مجاز است؟

دخترم 6 ماه و نیمه ای دارم که دو الی سه روز است که در مدفوعش رگه های سیاه شبیه نخ می بینم علتش چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 6 ماه و نیمه ای دارم که دو الی سه روز است که در مدفوعش رگه های سیاه شبیه نخ می بینم علتش چیست؟ همچنین میوه و غذا هم می خورد.

پاسخ از دکتر نرجس نعیمی پور، متخصص اطفال: 
مادر عزیز مطمئن هستید این رگه ها نشان دهنده خون نیستند؟ توصیه می کنم دقت بیشتری داشته باشید، اما اگر برایتان قابل تشخیص نیست توصیه می شود به متخصص اطفال مراجعه کنید. اگر رگه های خونی باشد نشان دهنده آلرژی به پروتئین گاو است که توصیه می شود مصرف آن قطع شود. همچنین اصلا شیرخوار به این سن نباید غذاهای عادی بزرگسالان و میوه صرف کند. زیرا از 6 ماهگی تازه شروع غذای کمکی است و نباید با غذای اصلی و میوه آغاز کرد. برای همین توصیه می کنم برای بررسی بیشتر به متخصص مراجعه کنید.