درمان عرق سوزی در بارداری

زیاد عرق سوز می شم و چون زایمان طبیعی دارم، راه حل می خوام.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در هفته چهل بارداری هستم. زیاد عرق سوز می شم. راه حل مناسبی می خواستم چون زایمان طبیعی دارم. آیا مشکلی برای زایمانم داره یا نه؟

پاسخ دکتر ناهید خداکرمی، کارشناس ارشد مامایی:
عرق سوز شدن مشکلی برای زایمان ایجاد نمی کند و باور اشتباهی است. توصیه می شود، از لباس های نخی استفاده شود.