قرص لووتیروکسین برای نوزاد، ضرر دارد؟

من از قرص لوتروکسین استفاده می کنم و به بچه ام شیر می دهم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من از قرص لوتروکسین استفاده می کنم و به بچه ام شیر خود را می دهم. آیا ضرری برای نوزادم ندارد؟


پاسخ دکتر صابره موسوی، متخصص اطفال:
مصرف قرص لوتروکسین برای شما ضروری است و باید مصرف کنید اما ضرری برای نوزاد ندارد. توصیه می شود پس از غربالگری، نوزاد آزمایش تیروئید هم انجام دهد تا اطمینان حاصل شود.