مکمل برای نوزاد، لازم است؟

من یک دختر 37 روزه نوزاد دارم .وزنش 3.700بوده و سالم است
پرسش: من یک دختر 37 روزه نوزاد دارم .وزنش 3.700بوده و سالم است پزشک اطفال برایش قطره آهن وامگا3 (روغن ماهی)و مولتی ویتامین و برای مادر قرص مینرئال و فیفول وامگا 3 تجویزکرده بود .داروهای بچه راتا این روز نداده ایم .آیا این داوها استفاده بشوند بهتراست یاداروهای گیاهی توسط مادر خورده شود بیشتر مثمرثمر خواهد بود؟


پاسخ: اگرمادر و کودک مشکلی ندارند نیازی به مصرف داروهای فوق نیست.منبع: تبیان