جیغ زدن کودک، راهی برای ارتباط گرفتنه؟

فرزند من 1 ساله می باشد و هنوز به تنهایی راه نمی رود و خیلی در روز با صدای بلند جیغ می کشد.
پرسش: فرزند من 1 ساله می باشد و هنوز به تنهایی راه نمی رود و خیلی در روز با صدای بلند جیغ می کشد که اطرافیان هم در آن زمان گوش هایشان را می گیرند و اگر وسیله مورد نظرش را به ایشان ندهیم هم چنان جیغ کشیدن ادامه دارد و سوم اینکه خیلی وابسته به مادرش هست و شیر مادرش را می خورد و هیچ نوع شیر دیگری را نمی خورد . حال من با این کودک خود چگونه باید رفتار کنم . آیا بهتر نیست به مهد کودک بفرستم ؟

پاسخ: اگر کودک شما رشد طبیعی دارد و حرکاتی مانند نشستن و چهاردست و پا رفتن را انجام میدهد نگران نباشید ، برای راه رفتن از نظر طبیعی هنوز زمان دارد .
در رابطه با جیغ کشیدنها هم سعی کنید اولا محدودیتها را برای یک کودک یکساله به حداقل برسانید . اگر هم محدودیتی هست با جیغ کشیدن فرزندتان تسلیم خواسته اش نشوید ، زیرا اگر او با این شیوه متوجه شود که میتواند به خواسته خود میرسد ، این شیوه حل مشکل را در راس کارهایش قرار میدهد و شماهم با پاسخگویی به نیازش زمانی که جیغ میکشد در حقیقت این رفتار را در او تقویت نمودید . اگر چند بار مقاومت کنید و در مقابل جیغ فرزندتان هیچ عکس العملی نداشته باشید و با چهره بی تفاوت رفتارش را نادیده بگیرید ، خود او خسته مییشود و تغییر روش میدهد .در رابطه با استفاده از شیر خودتان هم بایست از مشاورین تغذیه کمک بگیرید تا آرام آرام او را ترغیب به غذا های مکمل بکنید وابستگی در این سن و سال به مادر نیز نشانه سلامتی نوزاد هست بعد از دو سالگی شما میتوانید وابستگی را قدری کم کنید . برای مهد هم سن 3 سالگی که روند اجتماعی شدن در کودک شکل میگیرد شما از آموزش و محیط مهد میبایست کمک بگیرید.


منبع: تبیان