اندازه فولیکول روی جنسیت جنین تاثیر دارد؟

2 ماه رژیم غذایی گرفتم و بدو مصرف دارو فولیکولم 6 شده است؛ آیا با فولیکول ریز پسردار می شوم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 37 ساله هستم و پریودم 28 روزه و منظم است. 2 ماه رژیم غذایی گرفتم و بدو مصرف دارو فولیکولم 6 شده است؛ آیا با فولیکول ریز پسردار می شوم؟ روز یازدهم تخمک گذاری انجام شد.

پاسخ از دکتر اعظم امیری، متخصص زنان و زایمان: 
مادر عزیز در پاسخ به سوال شما باید بگویم که سایز فولیکول تخمدان بستگی به تاریخ اندازه گیری بر اساس زمان قاعدگی دارد. اما به طور کلی برای تخمک گذاری سایز فولیکول باید بیشتر از 18 میلی متر باشد. همچین سایز فولیکول در تعیین جنسیت تاثیر ندارد و این دو موضوع با هم مرتبط نیستند.