عفونت قارچی تناسلی، انتقال از راه دهان ممکنه؟

ایا ممکن است این مشکل من از راه دهان به همسرم انتقال یابد؟
پرسش: من حدود 1 هفته است با علائمی مثل عفونت قارچی ناحیه تناسلی روبرو شدم از جمله مشاهده تکه های پنیر مانند روی کاندوم بوی نامطبوع خارش سوزش احساس بریدگی با چاقو در ناحیه رویی و مشاهده خون کم روی دستمال توالت. همسرم هم چند روزی است که دچار عفونت و خلط گلو شدند. ایا ممکن است این مشکل من از راه دهان به همسرم انتقال یابد؟ همسرم چند بار قبل از بروز علائم در من پس از تماس دست با ناحیه تناسلی اتفاقی دست خود را به دهانشان زدند. ایا مشکل همسرم به مشکل من ربط دارد؟ اگر احتمالش هست برای درمان چگونه اقدام کنیم؟

پاسخ: بعضی عفونتها ممکن است هر دو نفر را درگیر نماید اگر ترشحات بوی عفونت دارند با شک به تریکوموناز همسرتان نیز باید درمان شود جهت ارزیابی دقیق معاینه حضوری لازم است.


منبع: تبیان