خونریزی بعد سقط، نشانه چیست؟

یه سقط جنین داشتم بعد از اون لک میدیدم تا چند وقت .
پرسش: من پریود انچنان منظمی ندارم همیشه یه هفته زود میشم.یه سقط جنین داشتم بعد از اون لک میدیدم تا چند وقت .یه مدت خوب بودم تا اینکه هفته پیش که پریودیم تموم شد بعد سه روز دوباره الان پریود شدم.در ضمن قرص اورژانسی هم مصرف کرده بودم.

پاسخ: خونریزی مربوط به استفاده از قرص های اورژانسی است. تا 3-2 ماه هم طبیعی است که نامنظمی پریود داشته باشید.
منبع: تبیان