اضافه وزن در بارداری، جنینم هم چاق می‌شود؟

اضافه وزن یا چاقی قبل از بارداری، یا اضافه وزن بیش از حد در دوران بارداری، ممکن است کودکان را در معرض خطر چاقی قرار دهد.
مطالعات اخیر نشان میدهند، اضافه وزن یا چاقی قبل از بارداری، یا اضافه وزن بیش از حد در دوران بارداری، ممکن است کودکان را در معرض خطر چاقی قرار دهد.

الیزابت ویدن، دانشجوی فوق تخصص در دانشگاه کلمبیا در نیویورک سیتی و محقق این مطالعه میگوید: "اندکی افزایش وزن در دوران بارداری طبیعی است، اما زنان باید بدانند که اضافه وزن بیش از حد می تواند فرزند آنها را در معرض خطر چاقی در دوران کودکی قرار داده و به همان نسبت که بزرگتر شوند، آنها را در معرض خطر بیشتری برای بیماری های مزمن در آینده قرار دهد.”

ویدن افزود: "از آنجا که افزایش وزن دوران بارداری پیامدهای ماندگاری بر سلامت دوران کودکی دارد، ما باید بدانیم چگونه زنان را برای به دست آوردن میزان مناسب وزن در دوران بارداری یاری کنیم.”

این مطالعه ۷۲۷ مادر سیاه و سفید و دومینیکن در شمال منهتن و برانکس جنوبی در شهر نیویورک را مورد بررسی قرار داد. قبل از بارداری، ۴۵ درصد آنها اضافه وزن داشتند و یا چاق بودند و ۶۴ درصد از آنها در دوران بارداری بیش از مقدار توصیه شده اضافه وزن پیدا کردند.

این مطالعه نشان داد که ۲۲ درصد از کودکان متولد شده از این مادران در سن ۷ سالگی چاق بودند. علاوه بر این، به طور متوسط، ۲۴ درصد از وزن بدن آنها چربی بود.

محققان مشخص کردند که کودکان متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری بیش از حد اضافه وزن داشتند، بیشتر احتمال میرفت چاق باشند. علاوه بر این، کودکان متولد شده از زنانی که پیش از بارداری، اضافه وزن یا چاقی داشتند سه برابر افزایش خطر چاقی در آنها دیده میشد.

موسسه دستورالعمل پزشکی توصیه می کند که زنان باردار بهتر است در یک چارچوب وزن نرمال در مجموع ۲۵ تا ۳۵ پوند (تقریبا ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم) تقریبا ۱ پوند (هر پوند تقریبا ۴۵۳ گرم است) در هر هفته در سه ماهه دوم و سوم، اضافه وزن داشته باشند.

ویدن میگوید: "این اولین مطالعه ای است که تاثیرات طولانی مدت افزایش وزن بارداری در جمعیت شهری معاصر، چند قومی با درآمد کم را مورد بررسی قرار میدهد، که با خطر بالای چاقی شناخته میشود.”

در حالی که این مطالعه ثابت نمی کند که کودکان به دلیل اینکه مادران آنها در دوران بارداری اضافه وزن داشتند، چاق شده اند، اما نشان میدهد که بین آنها رابطه ای وجود دارد.
دکتر اندرو راندل، استادیار اپیدمیولوژی در دانشگاه کلمبیا، گفت که این یافته ها باعث نگرانی میشوند.

وی افزود: "توجه بیشتری به زنان باردار برای افزایش وزن سالم در دوران بارداری مورد نیاز است.”


منبع: زیبا جو