چگونه بفهمم دوقلو باردارم؟

من در اردیبهشت یک سقط جنین داشتم، الان با تاخیر ۳ روز در پریودم، بتام بالای ۳۰۰۰شده است. آیا دوباره ۲قلو باردارم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در اردیبهشت یک سقط جنین دوقلو در هفته ۲۴داشتم که به دلیل پاره شدن کیسه آبم بود در آزمایش با بتای ۷۰۰۰بود. الان با تاخیر ۳ روز در پریودم، بتام بالای ۳۰۰۰شده است. آیا دوباره ۲قلو باردارم؟ 

پاسخ دکتر فریبا محقق حضرتی، متخصص زنان:
این احتمال که شما دو قلو باردار هستید بسیار کم است و تنها با انجام سونوگرافی دقیق مشخص می شود که شما چندقلو باردار هستید و بهتر است برای مشخص شدن حتما سونوگرافی انجام دهید.