مصرف قرص دوفاستون، اگر باردار شده باشم

اگر تخمک گذاری قبل از روز شانزدهم که قرص را مصرف کنم اتفاق بیفتد و بارادار باشم، این قرص باعث خونریزی می شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا قرص دوفاستون باعث تحریک رحم به خونریزی می شود؟ دارم برای بارداری اقدام می کنم و دکتر این قرص را تجویز کرده. اگر تخمک گذاری قبل از روز شانزدهم که قرص را مصرف کنم اتفاق بیفتد و بارادار باشم، این قرص باعث خونریزی می شود؟

پاسخ دکتر مریم الماسی، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
قرص دوفاستون برای تنظیم سیکل قاعدگی تجویز می شود و اصطلاح تحریک رحم به خونریزی اصولا صحیح نمی باشد. همچنین مصرف این قرص در صورت وقوع بارداری خطری برای ادامه بارداری نخواهد داشت.