زیاد شیر خوردن نوزاد، هنگام شب

طول 24 ساعت شبانه روز خواب کمی دارد و شیر زیاد می خورد به طوری که در طول شب هم از شیر خودم هم شیر خشک استفاده می کنم.
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد یک ماهه ای دارم در طول 24 ساعت شبانه روز خواب کمی دارد و شیر زیاد می خورد به طوری که در طول شب هم از شیر خودم هم شیر خشک استفاده می کنم.

پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، متخصص اطفال:
مادر عزیز نوزاد زیر یک ماه باید بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت بخواید. اکر کمتر از این مقدار می خوابد باید از لحاظ عفونت ادراری و ... بررسی شود.  شیرخوردن در شب هیچ اشکالی ندارد اما باید سعی کنید که حتما یک سینه را کاملا بخورد تا شیر آن تمام شود و بعد سینه دیگر را به او بدهید. چرا که خورده نشدن کامل شیر از یک سینه هم می تواند باعث سیر نشدن نوزاد شما شود.