تنظیم سیکل قاعدگی، چگونه؟

هفت روز پس از اتمام مصرف دوفاستون پریود شدم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من قرص دوفاستون از روز 15سیکلم مصرف کردم و هفت روز پس از اتمام آن پریود شدم. آیا تنبلی تخمدان یا کیست دارم؟ سیکلم 30_35روزست.

پاسخ دکتر مریم معصومی، متخصص زنان و زایمان:
قرص دوفاستون برای تنظیم سیکل قاعدگی تجویز می شود و معمولا بین دو تا سه روز بعد از مصرف دوفاستون پریود شدن اتفاق می افتد. با توجه به توصیفات شما احتمالا شما تنبلی تخمدان دارید اما برای تشخیص قطعی نیاز به معاینه متخصص است.