تهیه فرنی نوزاد، چه شیری بریزم؟

برای تهیه فرنی شیرخشک HA توصیه کردین. این شیرخشک در شهر ما نیست هیچ داروخانه ایی نداره.
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم به شیرگاو و سفیده تخم مرغ حساسیت داره. برای تهیه فرنی شیرخشک HA  توصیه کردین. این شیرخشک در شهر ما نیست هیچ داروخانه ایی نداره. چی کار کنم ؟

پاسخ دکتر حسین مهدی علمدارلو، پزشک نوزادان و اطفال:
اگر دقیقاً نمی دانید چه شیر خشکی باید استفاه کنید و یا می خواهید شیر خشک کودکتان را تغییر دهید حتماً با متخصص کودکان مشورت کنید.  تشخیص حساسیت به شیر خشک را به پزشک بسپارید زیرا ممکن است مشکلی جدی را متوجه نشوید و یا نوزاد را از مواد غذایی کافی محروم کنید.  برای نوزادان حساسیت به پروتئین گاو یا سویا از داروخانه شیر خشک های تحت عنوان کاهنده حساسیت تهیه کنید. هر چند ممکن است بعضی شیرخواران به این نوع شیر خشک ها نیز حساسیت داشته باشند