زمان سونو قلب جنین، چند ماهگی؟

من ۶ هفته و ۴ روزه که باردارم. اگه امروز برم سونو، قلب جنین تشکیل شده یا زوده؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من ۶ هفته و ۴ روزه که باردارم. اگه امروز برم سونو، قلب جنین تشکیل شده یا زوده؟

پاسخ دکتر شیرین قاضی زاده، متخصص زنان و زایمان:
به طورکلی مشخص شدن اینکه قلب جنین تشکیل شده یا نه، به چند روش زیر انجام می شود: اگر با سونوگرافی واژینال باشد معمولا بین  هفته ۶ بارداری تا هفته ۷ بارداری، از طریق سونوی شکمی یک هفته از روش قبلی دیرتر یعنی بین ۷ تا ۸ هفتگی مشخص می شود و اگر با دستگاه هایی باشد که بخواهید صدای قلب جنین خود را هم بشنوید از ۴ ماهگی به بعد مشخص می شود.