دستشویی نرفتن کودک، چاره چیست؟

دخترم عادت خیلی بدی که دارد اینه که باید خودم باهاش دستشویی کنم تا اونم دستشویی کند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:دختری 18ماهه دارم که آموزش دستشویی رفتن را می بیند ولی عادت خیلی بدی که دارد اینه که باید خودم باهاش دستشویی کنم تا اونم دستشویی کند. در غیر این صورت ساعت ها، دستشویی خود را نگه می دارد.

پاسخ دکتر مهدی مرادی، متخصص اطفال:

باید گفت که به نظرم شما خیلی زود این روند را شروع کردید و نیازی نیست کودک از الان خود به دستشویی برود. تاکید زیاد پدر و مادر بر روی دستشویی رفتن کودک، می تواند نتایج معکوس اخلاقی را برای کودک ایجاد کند. ایجاد اضطراب و ترس ازجمله نتایجی است که با تاکید زیاد در کودک ایجاد می شود. سن 3 سالگی که کودکان اغلب کنترل مدفوع دارند، سن مناسب برای دستشویی رفتن مستقل کودکان است. البته کنترل مدفوع در مواردی در دختران تا 6 سالگی هم طول می کشد اما دستشویی رفتن باید از 3 سالگی آغاز شود.