مشکل کروموزومی چیست؟

مشکل کروموزومی چیست و چه باید کرد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: مشکل کروموزومی چیست؟ آیا از همسرم است یا از خودم است ؟ چه کاری و چه دارویی مصرف کنیم که اینگونه پیش نیاید؟ همسرم روحیه خود را ازدست داده است.

پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان و زایمان:
تمام زنان به صورت طبیعی در سلول‌های بدن خود 22 جفت کروموزوم اتوزومال و دو کروموزم X دارند در حالیکه در مردان 22 جفت کروموزوم به همراه یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y مشاهده می‌شود.هر گونه تغییر در تعداد کروموزوم‌ها و یا چیدمان ماده ژنتیکی در آنها می‌تواند مشکلات تکاملی و یا اختلال در سیستم عملکرد بدن را به همراه داشته باشد. تغییرات کروموزومی ممکن است از والدین به ارث برسند اما اکثر این تغییرات در زمان تشکیل اسپرم و تخمک و یا در زمان لقاح رخ‌ می‌دهند. مشکل کروموزمی شما باید مشخص شود و به همین دلیل حتما باید به پزشک مراجعه کنید و اگر کودکی دارید که این مشکل را دارد لازم است که نزد پزشک برده شود تا مشخص شود که مشکل از چه کسی است.