واکسن زدن به نوزاد، دو گانه بهتره یا سه گانه؟

بجای واکسن سه گانه واکسن دوگانه را تجویز کردند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزادم دو ماهشه. بجای واکسن سه گانه واکسن دوگانه را تجویز کردند. اون واکسنی که نزدن را خواستم ببینم بعدا می زنن؟ کی و چه جوری جبران میشه؟

پاسخ دکتر شیرین معارفیان، متخصص کودکان:
واکسیناسیون باید ابتدا نوبت اول سه‌گانه و فلج اطفال و نوبت دوم واکسن هپاتیت B را به کودک تزریق شود. نوبت بعدی ۴ ماهگی است که قطره فلج اطفال و واکسن سه‌گانه تزریق می‌شود. در ۶ ماهگی نوبت سوم هپاتیت B، نوبت سوم فلج و سه‌گانه تجویز می‌شود. واکسن سه گانه شامل سه واکسن کزاز، دیفتری و سیاه سرخه است که به دلیل اینکه برخی نوزادان به سیاه سرخه حساسیت دارند با تشخیص متخصص به جای واکسن سه گانه، دو گانه تزریق می شود. این روند نیاز به تزریق دوباره و جبران نیست چراکه حتی اگر نوزاد در آینده به سیاه سرخه مبتلا شوند، قابل درمان است و جای نگرانی ندارد.