مصرف فولیک اسید در نوزادان، باعث نفخ می شود؟

دکتر فنوباربیتال با فولیک اسید تجویز کرده. فولیک اسید رو لازمه بدم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا قرص فولیک اسید باعث نفخ در نوزاد می شود؟ نوزادم دو ماهشه قد و وزنش طبیعیه. دکتر فنوباربیتال با فولیک اسید تجویز کرده. فولیک اسید رو لازمه بدم؟

پاسخ دکتر شیرین معارفیان، متخصص کودکان:
قرص فولیک اسید باعث نفخ در نوزادان نمی شود و نفاخ نیست. بله اگر متخصص مصرف فولیک اسید رو لازم دانسته اند، پس حتما باید طبق تجویز پزشک مصرف کنید. همچنین فنوباربیتال باید با ویتامین d کافی مصرف شود تا اثر مورد نظر را داشته باشد. فولیک اسید هم حتما به دلیل کم خونی نوزاد و جبران آن تجویز شده است. به منظور رفع نفخ نوزاد آروغش را بعد از شیر خوردنش به خوبی بگیرید و شما از خوردن غذاهای نفاخ دوری کنید تا از طریق شیر مادر وارد شکم نوزاد نشود. اگر بعد از رعایت تمام این موارد نفخ نوزاد بهتر نشد، با مشورت پزشک معالج می توانید قطره دایمتیکون به نوزاد بدهید که کم ضرر ترین دارو برای نفخ نوزاد است.