آزمایشهای دوران بارداری، گرفتن خون بند ناف

آزمایشات گرفتن خون بند ناف، در چه هفته ای از بارداری باید انجام بشه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: برای گرفتن خون بند ناف، آزمایشات در چه هفته ای از بارداری باید انجام بشه؟

پاسخ دکتر شقایق دهقان، کارشناس ارشد مامایی:
انجام آزمایش های تشخیصی سلامت مادر برای گرفتن خون بند ناف در ماه نهم بارداری انجام می شود. این عمل بسیار ساده است و برای مادر و نوزاد درد و خطری ندارد. به محض تولد، بندناف بریده می شود و نوزاد به پرستار تحویل داده می شود. پزشک با محلولی استریل قسمتی از بندناف را که به جفت وصل است، استریل می کند. سپس سرنگی را در ورید بندناف وارد کرده و خون از سوزن وارد لوله ای شده و از آنجا به کیسه ای منتقل و در آن جمع می شود. تمام این مراحل تنها چند دقیقه وقت می گیرد.