عوارض کیست کوروئید جنین

درهفته 24 دو کیست کورویید پلکسوس با ابعاد 5 و 6 میلی متر دیده شد. خطر دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در هفته 12 غربالگری هم سونو و هم آزمایش نرمال بود. درهفته 18 دو کیست به اندازه های 3/5 و 6 میلی متر دیده شد درهفته 24 همان دو کیست با ابعاد 5 و 6 میلی متر دیده شد، از نوع کورویید پلکسوس، ان بی وان تی هم در سونوی اول نرمال بود. خیلی نگرانم چه عوارضی دارد؟

پاسخ دکتر مهسا عبداللهی، متخصص زنان:
بهتر است نگران نباشید. آنطور که تا کنون دیده شده کیست کورویید پلکسوس در بیشتر مواقع خود به خود رفع می شود و عارضه و خطری برای جنین ایجاد نمی کند. اما ضرورت دارد که با پیگیری های دقیق اقدام به دفع این کیست کنید تا جایی که از رفع کامل آن مطمئن شوید. البته لازم به ذکر است که کیست کورویید پلکسوس با انجام آنومالی در طی هفته بیست ششم و بیست هفتم بارداری باید نابود شود و بهتر است به این موضوع توجه داشته باشید.