ایا کیست کوروئید پلکسوس در مغز جنین تاثیر میگذارد؟

در هفته 19 بارداری هستم. در سنوی من دو کیست کرویید پلکسوس 6 و 8 میلی متری در مغز نشان داده شد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:در هفته 19 بارداری هستم در سنوی من دو کیست کورویید پلکسوس 6 و 8 میلی متری در مغز نشان داده شد. ولی بقیه موارد نرمال بود. خیلی نگرانیم که بچه دچار عقب ماندگی نشود. آیا نیازی به پیگیری است؟ در ضمن سن خودم 25 سال است.

پاسخ دکتر مهسا عبداللهی، متخصص زنان:
بهتر است نگران نباشید. آنطور که تا کنون دیده شده کیست کورویید پلکسوس در بیشتر مواقع خود به خود رفع می شود و عارضه و خطری برای جنین ایجاد نمی کند. اما ضرورت دارد که با پیگیری های دقیق اقدام به دفع این کیست کنید تا جایی که از رفع کامل آن مطمئن شوید. البته لازم به ذکر است که کیست کورویید پلکسوس با انجام آنومالی در طی هفته بیست ششم و بیست هفتم بارداری باید نابود شود و بهتر است به این موضوع توجه داشته باشید.