حساسیت به پروتیین گاوی، علائم

تشخیص حساسیت به پروتئین گاوی بود با حذف لبنیات و مصرف قطره پدی لاکت بهبود چندانی نداشت.
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر دو ماه و نیمه ای دارم با وزن تولد 3200 و وزن دوماهگی 5500 که فقط از شیر خودم تغذیه می کند. تعداد دفعات مدفوع اش خیلی زیاد است بعد از آزمایش مدفوع و وجود گلبول سفید و قرمز و نداشتن هیچ گونه علائم دیگر تشخیص حساسیت به پروتئین گاوی بود با حذف لبنیات و مصرف قطره پدی لاکت بهبود چندانی نداشته. آیا مصرف مواد غذایی دیگر نیز دخیل است؟ نیاز به تکرار آزمایش است؟

پاسخ از دکتر نرجس نعیمی پور، متخصص اطفال:
مادر عزیز باید بگویم که ممکن است علت این باشد که رژیم را به طور کامل رعایت نکرده اید، چرا که برخی از محصولات مثل کیک ها و بیسکویت ها هم دارای پروتیین گاوی هستند. همچنین باید از مصرف گوشت های گاو و گوساله هم خودداری کرد. برای همین باید برای عدم وقوع چنین مشکلی رژیم غذایی را با پیگیری بیشتری رعایت کنید. همچنین حتی برخی از موادی که نقش شیرافزایی مادر هم دارند ممکن است دارای مواد پروتین گاوی باشند. اما باید بگویم که یکی از نشانه های حساسیت به پروتین گاوی مشاهده خون در مدفوع است و مدفوع زیاد نمی تواند، نشان دهنده حساسیت باشد و جز مشکل محسوب نمی شود. بنابراین توصیه کلی من به شما این است که مجدد آزمایش را تکرار کنید و اگر حساسیت به پروتیین گاوی تایید شد زیر نظر متخصص از رژیم غذایی پیروی کنید.