کاهش عفونت نوزادی با شیر مادر

نوزادان تا چند ماه اولی در معرض بیماری قرار دارند که شیر مادر می توانند آنها را در برابر این بیماری ها محفوظ نگه دارد.
نوزادان تا چند ماه اولی در معرض بیماری قرار دارند که شیر مادر می توانند آنها را در برابر این بیماری ها محفوظ نگه دارد.
شیرخشک احتمال عفونت در کودکان را افزایش می دهد
شیرخشک از طریق شیشه احتمال عفونت در کودکان را افزایش می دهد، شیر مادران تمیز و بدون هرگونه آلودگی و میکروب است که اولین شیر که مادر به کودک می دهد بهترین واکسن برای آنان می باشد. شیر مادر خیلی زودتر از شیر خشک هضم و سبب ارتقای سلامتی نوزادان می شود، اگر نوزاد زردی داشته باشد با خوردن شیر مادر این بیماری از بدنش بیرون می رود.
غذای کودک تا 6 ماهگی فقط شیر مادر است. شیر مادر و ترکیباتی که در آن وجود دارد باعث رشد نوزاد می شود، چربی که در شیر مادر وجود دارد باعث جلوگیری از پرخوری نوزادان می شود.
تا 6 ماهگی نوزادان حتی نباید یک قطره آب هم به آنها داد و فقط باید از شیر مادر تغذیه کند.
پستانک، فک کودکان را بد فرم می کند
استفاده از پستانک را باعث اسهال، عفونت و... در نوزادان است. پستانک به هیچ عنوان توصیه نمی شود چراکه کودک با خوردن آن دیگر شیر مادر را نمی خورد.
 خوردن پستانک سبب بدشکل شدن دندان ها و دهان نوزادان می شود به همین دلیل والدین نباید پستنانک را به خورد فرزندان دهند.
کودک حداقل تا 2 سالگی باید شیر مادر را بخورد
 شیر مادر تا یک سال اول بسیار مهم است و بعد که کودک غذا خور شد اولویت تغذیه با غذاست.
مادران باید به تدریج از کودکان شیر را بگیرند تا وابستگی او کمتر شود که با این روش خود کودک نیز اذیت نمی شود.
منبع: مردمان