شیر خشک دادن به نوزاد، چطور درستش کنیم؟

آیا نیاز به جوشاندن دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا می توانم در مسافرت از آب معدنی برای تهیه شیرخشک نوزاد 5 ماهه ام استفاده کنم؟ آیا نیاز به جوشاندن دارد؟

پاسخ دکتر شادی نعیمی، متخصص اطفال:
نه مادر عزیز نیاز به جوشاندن ندارد، آب معدنی هنگامی که جوشیده می شود، مضر می شود چون نیترات آن افزایش پیدا می کند. بهتر به حدی که نوزاد عادت دارد آب را فقط حرارت دهید، همین کافی است.