دور سر نوزاد، اندازه طبیعیش چقدره؟

نوزاد 9 روزه ای دارم. وزن تولدش 3800 و قدش 52 و دور سرش 33 بود. آیا دور سرش طبیعی است؟ کم نیس؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد 9 روزه ای دارم. وزن تولدش 3800 و قدش 52 و دور سرش 33 بود. آیا دور سرش طبیعی است؟ کم نیس؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.