واکسن زدن به نوزادان، اگر انجام نشه مضره؟

نوزادم نه واکسن 4ماهگی زده و نه 6ماهگی البته طبق نظر دکتر مغز و اعصاب بخاطر پرش هایی که داشته.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر 6 ماهه ای دارم با وزن هنگام تولد 2800و دور سر31 و وزن کنونی 8200 و دور سر 41 که نه واکسن 4ماهگی زده و نه 6ماهگی البته طبق نظر دکتر مغز و اعصاب بخاطر پرش هایی که داشته. البته دکتر گفت بعد عید نامه برای زدن واکسن می نویسد. نگرانیم آیا نزدن واکسن ها سلامتی دخترمان را تهدید نمی کند؟

پاسخ دکتر عاطفه موسوی اصل، متخصص اطفال:

بعضی از واکسن ها باید طبق برنامه تزریق شود و حتی تمدید شود اما با توجه به اینکه نوزاد شما تحت نظر متخصص بوده است و وی تصمیم به عدم تزریق کرده است، حتما به نفع نوزاد شما بوده است. جای نگرانی نیست و طبق دستور پزشک برای تزریق واکسن اقدام کنید.