تغذیه صحیح نوزاد، ایمن‌سازی در مقابل بیماری‌ها

برقراری تماس پوستی با نوزاد بلافاصله پس از تولد و شروع تغذیه نوزاد با آغوز ظرف ساعت اول تولد، یک نکته بسیار مهم است.
تغذیه صحیح نوزاد نقش مهمی در سلامت و رشد نوزاد دارد و سیستم ایمنی بدن نوزاد را قوی کرده و او را در برابر بیماری ها ایمن می سازد.

تماس پوستی با نوزاد و شروع تغذیه
برقراری تماس پوستی با نوزاد بلافاصله پس از تولد و شروع تغذیه نوزاد با آغوز ظرف ساعت اول تولد، یک نکته بسیار مهم است و نباید از آن غافل شد. تغذیه انحصاری شیرخوار با شیرمادر بطور مکرر و در شب و روز و در هر وعده نامحدود برای 6 ماه اول عمر توصیه می شود.

تغذیه انحصاری باشیرمادر
منظور از تغذیه انحصاری با شیرمادر آن است که شیرخوار در 6 ماه اول نیاز به آب، مایعات یا غذاهای دیگر ندارد (مصرف ویتامین و مواد معدنی مجاز است).

پس از 6 ماهگی
پس از پایان 6 ماهگی باید غذاهای کمکی به شیرخوار داده شود و تنوع غذاها و مقدار آن بتدریج افزایش یافته و تغذیه شیرخوار باشیرمادر ادامه یابد. ضمنا استفاده از شیشه و پستانک منع می شود. در سال دوم استفاده از غذاهای خانواده همراه با ادامه تغذیه باشیرمادر در تامین نیازهای تغذیه ای شیرخوار حائز اهمیت است.
منبع: سلامت بانوان اوما