روش دختردار شدن، اندازه فولیکول مناسبه؟

آمپول اچ سی برای بار دوم می زنم. نمی دانم این دفعه باردار می شوم یا نه. فولیکول ها ربطی به جنسیت دارند؟
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: آمپول اچ سی برای بار دوم می زنم. دفعه اول یکی و دفعه دوم دو عدد تزریق کردم، برای تعیین جنسیت دختر نمی دانم این دفعه باردار می شوم یا نه. فولیکول راست 20 داشتم، قرص لترزول هم مصرف کردم. فولیکول چپم دوازده است. فولیکول های چپ و راست آیا ربطی به جنسیت دارند؟

پاسخ دکتر ناهید خدا کرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران:
دوست عزیز فولیکول ها و اندازه آنها هیچ ارتباطی به نوع جنسیت فرزند شما ندارند. اندازه فولیکول های چپ و راست شما طبیعی بوده است و این میزان از اندازه مناسب تخمک گذاری هستند. نگرانی بابت فولیکول های خود نداشته باشید.