قرص ضد بارداری را چگونه مصرف کنیم؟

قرص های پیشگیری از حاملگی، باید مرتب و در زمان معین مصرف شوند.
می دانید که قرص های پیشگیری از حاملگی، باید مرتب و در زمان معین مصرف شوند، حال اگر کسی نوبت های آن را فراموش کرد چکار باید بکند؟

1- اگر یک شب قرص LD را فراموش کردید
باید به محض به یاد آوردن آنرا مصرف کنید و قرص بعدی را در زمان خودش. اگر هم زمان مصرف قرص بعدی رسیده ۲ قرص را یکجا مصرف کنید.

2- اگر دو شب پشت سر هم, قرص LD را فراموش کردید
باید در ۲ شب, هر بار ۲ عدد قرص بخورید و مصرف بقیه قرص ها را مانند سابق ادامه دهید و تا آخر بسته از روش دیگری (مثل کاندوم) هم استفاده کنید.

3- اگر ۳ شب یا بیشتر مصرف LD فراموش کردید
باید از ادامه مصرف آن بسته خودداری شود و آن ماه از یک روش جلوگیری از بارداری دیگر مثل کاندوم استفاده شود تا زمان قاعدگی و از روز ۵ قاعدگی مصرف بسته جدید قرص را شروع کنید.
منبع: دکتر سلام