کم بودن تعداد اسپرم در مردان، علت

درجه حرارت بیضه ها به طور ایده ال باید پایین تر از دمای مرکزی بدن باشد.
تعداد زیادی از مردان از ناباروری رنج می برند. حتی ممکن است  هیچ مشکلی در رابطه جنسی نداشته باشند و از آن لذت ببرند ولی بچه دار نمی شوند و علت آن کم بودن تعداد اسپرم  است. 

مواردی را که تعداد اسپرم را کاهش می دهند

پوشیدن شلوار تنگ
درجه حرارت بیضه ها به طور ایده ال باید پایین تر از دمای مرکزی بدن باشد. در صورت استفاده از شلوار تنگ درجه  حرارت بیضه ها  افزایش می یابد، در نتیجه از تعداد اسپرم کاسته می شود.

سونا داغ
 سونا گرم در درجه حرارت بیضه تاثیر می گذارد و باعث کاهش  تعداد اسپرم یک مرد می شود.

نداشتن رابطه جنسی
داشتن رابطه جنسی  می تواند  تعداد اسپرم را زیاد کند. این بدان معناست که پرهیز از رابطه جنسی به شدت در کاهش  تعداد اسپرم تاثیرگذار است.

فشار
استرس نه تنها فکر و ذهن را تحت تاثیر قرار میدهد،  همچنین بر جسم نیز اثر بگذارد.  استرس یا اضطراب جنسی بر کاهش اسپرم تاثیر گذار است.

الکل
الکل می تواند شدت سطح  هورمون تستوسترون تاثیر  بگذارد، که به نوبه خود باعث کاهش در تعداد اسپرم یک مرد می شود.

مصرف بسیاری از محصولات سویا

هرچند که  محصولات سویا فواید زیادی دارد اما ،می تواند اثر سوء بر سلامت جنسی فرد داشته باشند، چرا که محصولات سویا حاوی ایزوفلاون است، که می تواند درکاهش تعداد اسپرم تاثیر گذار باشد.
منبع: دکتر سلام